Po premierze Kaskady – zdjęcia

Dziękujemy wszystkim za tłumne przybycie na premierę. Poniżej zdjęcia autorstwa Janusza Michalskiego.