KolorOFFon

WYDAW NICTWA

PAMIĘTNIK GAPIA

książka dostępna w bydgoskich księgarniach:

Gratka, Toniebajka
wydanie pierwsze po reedycji przez

Stowarzyszenie Koloroffon: 2020

„Pamiętnik gapia. Bydgoszcz jaką pamiętam 1930-1945” Zbigniewa Raszewskiego to niezwykle szczegółowy bydgoski pamiętnik tamtych lat. To nie tylko książka o samej Bydgoszczy, ale także o stosunkach społecznych wielokulturowej ludności, która wtedy zamieszkiwała miasto. Autor urodzony w roku 1925 spisał wspomnienia Bydgoszczy swojego dzieciństwa i młodości już w wieku dojrzałym. Ten rodzaj przeniesionego w czasie zapisu pamiętnika pozwala na opis nie tylko stanu faktycznego lat opisywanych, ale także refleksji i komentarzy powojennych, co nadaje książce subiektywny i ciekawy wymiar także ze względu na erudycję autora.

O autorze książki:

Prof. Zbigniew Raszewski – autor książki „Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 1930-1945″ to wybitny polski historyk teatru związany przez większość życia z Warszawą. Miał jednak jeszcze dwa miasta bliskie jego sercu – Poznań, w którym przyszedł na świat i Bydgoszcz, gdzie spędził lata swego dzieciństwa i młodości. Raszewski urodził się w Poznaniu w roku 1925, ale bardzo szybko wraz z rodzicami przeniósł się do Bydgoszczy. Jako pięcioletni chłopiec już zapamiętywał i uczył się miasta, które odcisnęło na nim tak silne, pozytywne piętno. Zapis jego wspomnień sięga roku 1945, kiedy był już ukształtowanym 20-letnim mężczyzną. W latach 1945–1949 studiował polonistykę na Uniwersytecie w Poznaniu, gdzie później był asystentem. Następnie przeniósł się do Warszawy i związał się z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.
W 2006 roku powstał Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Mieści się on w Warszawie na Alejach Ujazdowskich nr 6. Raszewski to wybitna postać polskiej nauki. Wszechstronny humanista, historyk teatru, twórca
nowej dyscypliny naukowej – wiedzy o teatrze, znakomity pedagog zwany przez swoich uczniów Profesorem.

Projekt reedycji książki współfinansowany

przez Miasto Bydgoszcz

PAMIĘTNIK GAPIÓW

Cykl literacki opisujący od 2021 roku Bydgoszcz

za pomocą hasłowej formy Pamiętnika Gapia.

Skip to content